www.hissesenedibasimi.com - www.paysenedibasimi.com

Anonim şirketler, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler, özel kanunla kurulmuş kamu kuruluşları, Hisse Senedi (Pay Senedi) Tasarım ve Baskı İşlemleri

Telefon 0216 472 12 05

E.Posta : Hisse Senedi (Pay Senedi)

Anasayfa  Hisse Senedi Hakkında  İletişim

Hisse Senedi Nedir?
Hisse senetleri; anonim şirketler, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler, özel kanunla kurulmuş kamu kuruluşları tarafından çıkarılan, sermayenin belirli bir bölümünü temsil eden, sahibine ortaklık haklarından yararlanma imkânı veren menkul kıymetlerdir.
Hisse Senedi Bastırabilmek için ne gerekiyor?
Vereceğiniz kara metni, hisse dağılımı, hissedarların ikametgâh bilgileri